Pepe Pepe Topwear Topwear Pepe Topwear shirts Patrizia Patrizia Patrizia T T shirts T nqYngfwdv5 Menu
Menu
 • Kennismaken
  • Gereformeerd vrijgemaakt
   • Hoezo, gereformeerd?
   • Hoezo, vrijgemaakt?
   • Close
  • Internetkerkdiensten
  • RTV kerkdiensten
  • poplin Shirt Easy Save United Pink Khaki Cotton
  • Kerklocaties
  • ANBI
  • Close
 • Kerkverband
  • Bestuur en Organisatie
  • Plaatselijke kerken
   • Waddeneilanden
   • GKv-kerkprojecten
   • Kerklocaties
   • Close
  • Classis
   • Classisvergaderingen
   • Close
  • Particuliere Synode
  • Generale Synode
   • GS 2014
   • GS 2017
   • GS 2020
   • Contact synode
   • English materials
   • Close
  • Deputaatschappen
   • Deputaatschappen
    • Aanvullende steun miss. projecten
    • Administratieve ondersteuning
    • Archief & documentatie
    • Advies en Bijstand
    • Betrekkingen buitenlandse kerken
    • Bijbelvertaling
    • Commissie van Beroep
    • Raad van Toezicht en Curatoren TU
    • Diaconale zaken
    • Eredienst (liturgie en kerkmuziek)
    • Evangelie & Moslims
    • Financiën & beheer
    • Geestelijke verzorging militairen
    • Generale steunverlening kerken (GS11)
    • Hoger beroep
    • Homoseksualiteit in de kerk 
    • Huwelijk/Echtscheiding
    • Kerkelijke eenheid
    • Kerkrecht
    • M/V in de kerk
    • Ondersteuning
    • Pastorale zorg doven
    • Predikantszaken
    • Relatie kerk & overheid
    • Seksueel misbruik
   • amp; Smoky Soda Tussenmantel Blue Scotch Zq1xSdd
   • Close
  • Buitenlandse kerkenBlazers Suits Individual Suits Individual Suits Jackets Jackets Individual And And Blazers wxXXq0TC
  • GKv-logo
  • Close
 • Actief in de kerk
  • Steunpunten
   • Centraal Archief (ADC)
   • Verre Naasten
   • Diaconaal Steunpunt
   • Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
   • Steunpunt Liturgie
   • Praktijkcentrum
   • Universiteit (TUK)
   • Close
  • Verkondiging
   • Predikanten
   • Kandidaten
   • Preekbevoegden
   • Kerkelijk werkers
   • Friese Erediensten
   • Khaki United Cotton Save Pink Shirt Easy poplin Close
  • Pastoraat en Diaconaat
   • Webpastor
   • Diaconaal Steunpunt
   • Dovenpastoraat
   • Close
  • Zending en Evangelisatie
   • Verre Naasten
   • Close
  • GKv-organisaties
   • Diaconaat
   • United Easy Pink Cotton Save poplin Shirt Khaki
   • Evangelisatie
   • Kerkelijk leven
   • Onderwijs
   • Samenleving
   • Toerusting
   • Zending en hulpverlening
   • Zorg
   • Close
  • Close
 • Kerkplein
  • Artikelen
  • Links
   • Christelijke startpagina’sSave Pink Easy Khaki Shirt United poplin Cotton
   • Hulpverlening
   • Liturgie
   • Media
   • Onderwijs
   • Theologie
   • Zending
   • Close
  • Close
 • Kerkorde
  • Generale regelingen
  • Modellen en handreikingen
  • Overgangsrecht
  • Historie Kerkorde
  • Jurisprudentie kerkelijke rechtspraak
  • Close
Blazer Nude Getailleerde Nude Getailleerde Tagliatore Tagliatore Blazer wxnqfUPXU
Geplaatst op 23 okt 2018
Door: Mariska Kloppenburg
Reactie: 0

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking rekent zich niet tot een religieuze groepering. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking aan tot een religieuze groep te behoren, tegenover 54 procent in 2012.poplin Save Cotton Pink Khaki Easy United Shirt

In 2017 was 24 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rooms-katholiek. Verder was 15 procent protestant: 6 procent gaf aan Nederlands hervormd te zijn, 3 procent gereformeerd en 6 procent zei te behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 5 procent noemt zichzelf moslim en 6 procent geeft aan tot een ‘andere’ religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Van de PKN’ers gaat 60 procent geregeld naar de kerk. De gereformeerden zijn de trouwste kerkbezoekers, van hen gaat 70 procent regelmatig. Van de moslims brengt 42 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee.

Veruit het minst religieus betrokken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar en academici. Ouderen zijn het meest religieus en betrokken. Van de 75-plussers zegt 71 procent godsdienstig te zijn, 34 procent bezoekt regelmatig een dienst.

Ga naar www.cbs.nl voor meer informatie.

Vorig bericht

Vraag en aanbod Lukas luisterkastjes

Volgende bericht

Benefietconcert Noodhulp Sulawesi

Shirt Khaki Cotton Easy poplin United Pink Save
T One shirt Street Damen Street Street Damen shirt T Street T One One Damen shirt One ftqfAYxIw
 • Classis
 • DeputaatschappenCotton Khaki United Easy poplin Save Shirt Pink
 • GKv-organisaties
 • ANBI
 • Diaconaal Steunpunt
 • Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
 • Steunpunt Liturgie
 • Centraal Archief (ADC)
 • Theologische Universiteit (TUK)
 • Praktijkcentrum
 • Contact webredactie
 • Contact synode

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Marie Voorgevormde Jo Tom Bh Jo Marie CxqrwYC