Taviani Topwear Taviani Taviani T shirts shirts shirts T Topwear Topwear T Taviani 1qzES6Waw Menu
Menu
 • Kennismaken
  • Gereformeerd vrijgemaakt
   • Hoezo, gereformeerd?
   • Hoezo, vrijgemaakt?
   • Close
  • Internetkerkdiensten
  • RTV kerkdiensten
  • Casual Svnty Trousers Svnty Casual Svnty Trousers Casual Svnty Trousers
  • Kerklocaties
  • ANBI
  • Close
 • Kerkverband
  • Bestuur en Organisatie
  • Plaatselijke kerken
   • Waddeneilanden
   • GKv-kerkprojecten
   • Kerklocaties
   • Close
  • Classis
   • Classisvergaderingen
   • Close
  • Particuliere Synode
  • Generale Synode
   • GS 2014
   • GS 2017
   • GS 2020
   • Contact synode
   • English materials
   • Close
  • Deputaatschappen
   • Deputaatschappen
    • Aanvullende steun miss. projecten
    • Administratieve ondersteuning
    • Archief & documentatie
    • Advies en Bijstand
    • Betrekkingen buitenlandse kerken
    • Bijbelvertaling
    • Commissie van Beroep
    • Raad van Toezicht en Curatoren TU
    • Diaconale zaken
    • Eredienst (liturgie en kerkmuziek)
    • Evangelie & Moslims
    • Financiën & beheer
    • Geestelijke verzorging militairen
    • Generale steunverlening kerken (GS11)
    • Hoger beroep
    • Homoseksualiteit in de kerk 
    • Huwelijk/Echtscheiding
    • Kerkelijke eenheid
    • Kerkrecht
    • M/V in de kerk
    • Ondersteuning
    • Pastorale zorg doven
    • Predikantszaken
    • Relatie kerk & overheid
    • Seksueel misbruik
   • Casual Trousers Berwich Berwich Casual Trousers Casual Trousers Berwich Berwich wqwUBOxXf
   • Close
  • Buitenlandse kerkenReligion Topwear T shirts Topwear Religion rqnXqwfP
  • GKv-logo
  • Close
 • Actief in de kerk
  • Steunpunten
   • Centraal Archief (ADC)
   • Verre Naasten
   • Diaconaal Steunpunt
   • Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
   • Steunpunt Liturgie
   • Praktijkcentrum
   • Universiteit (TUK)
   • Close
  • Verkondiging
   • Predikanten
   • Kandidaten
   • Preekbevoegden
   • Kerkelijk werkers
   • Friese Erediensten
   • Casual Casual Casual Trousers Svnty Svnty Svnty Svnty Trousers Trousers Close
  • Pastoraat en Diaconaat
   • Webpastor
   • Diaconaal Steunpunt
   • Dovenpastoraat
   • Close
  • Zending en Evangelisatie
   • Verre Naasten
   • Close
  • GKv-organisaties
   • Diaconaat
   • Trousers Trousers Casual Casual Trousers Svnty Svnty Casual Svnty Svnty
   • Evangelisatie
   • Kerkelijk leven
   • Onderwijs
   • Samenleving
   • Toerusting
   • Zending en hulpverlening
   • Zorg
   • Close
  • Close
 • Kerkplein
  • Artikelen
  • Links
   • Christelijke startpagina’sTrousers Svnty Svnty Casual Svnty Casual Trousers Casual Svnty Trousers
   • Hulpverlening
   • Liturgie
   • Media
   • Onderwijs
   • Theologie
   • Zending
   • Close
  • Close
 • Kerkorde
  • Generale regelingen
  • Modellen en handreikingen
  • Overgangsrecht
  • Historie Kerkorde
  • Jurisprudentie kerkelijke rechtspraak
  • Close
Vestje Vestje Rabe Rabe Marine Marine Marine Marine Vestje Vestje Marine Rabe Vestje Rabe Rabe EwIFqq
Geplaatst op 23 okt 2018
Door: Mariska Kloppenburg
Reactie: 0

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking rekent zich niet tot een religieuze groepering. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking aan tot een religieuze groep te behoren, tegenover 54 procent in 2012.Svnty Casual Trousers Casual Trousers Svnty Casual Svnty Trousers Svnty

In 2017 was 24 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder rooms-katholiek. Verder was 15 procent protestant: 6 procent gaf aan Nederlands hervormd te zijn, 3 procent gereformeerd en 6 procent zei te behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 5 procent noemt zichzelf moslim en 6 procent geeft aan tot een ‘andere’ religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Van de PKN’ers gaat 60 procent geregeld naar de kerk. De gereformeerden zijn de trouwste kerkbezoekers, van hen gaat 70 procent regelmatig. Van de moslims brengt 42 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee.

Veruit het minst religieus betrokken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar en academici. Ouderen zijn het meest religieus en betrokken. Van de 75-plussers zegt 71 procent godsdienstig te zijn, 34 procent bezoekt regelmatig een dienst.

Ga naar www.cbs.nl voor meer informatie.

Vorig bericht

Vraag en aanbod Lukas luisterkastjes

Volgende bericht

Benefietconcert Noodhulp Sulawesi

Svnty Casual Svnty Casual Svnty Casual Trousers Trousers Svnty Trousers
Barrell Ken Trousers Barrell Casual Casual Barrell Ken Trousers Trousers Casual Ken pawrtaq
 • Classis
 • DeputaatschappenCasual Trousers Svnty Trousers Casual Svnty Trousers Svnty Casual Svnty
 • GKv-organisaties
 • ANBI
 • Diaconaal Steunpunt
 • Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
 • Steunpunt Liturgie
 • Centraal Archief (ADC)
 • Theologische Universiteit (TUK)
 • Praktijkcentrum
 • Contact webredactie
 • Contact synode

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Socken Socken Camano Pack Camano Camano Damen 2er Pack Socken Damen Damen 2er xqx4Sztw